Collectieve ongevallen

Voordelen van onze collectieve ongevallenverzekering

1. Diverse verzekeringsvormen

Bij onze ongevallenverzekering zijn de verzekerde bedragen gebaseerd zijn op het jaarloon van de werknemer. Maar u kunt ook kiezen voor de ongevallenverzekering waarbij er vaste verzekerde bedragen worden verzekerd. Ook nog mogelijk is een combinatie van beiden.

2. Uitkeringspercentage verhogen

U kunt kiezen voor een verhoogd uitkeringspercentage. Het uitkeringspercentage is afhankelijk van de mate van invaliditeit van de werknemer. Voor een verhoogd uitkeringspercentage dient er een premietoeslag betaald te worden.

3. Verenigingen & stichtingen

Ook verenigingen en stichtingen kunnen een collectieve ongevallenverzekering afsluiten voor hun leden.

Wat is er allemaal verzekerd?

  • Uitkering wanneer de werknemer overlijdt door een ongeval. De nabestaanden ontvangen dan het afgesproken verzekerde bedrag. Wanneer de werknemer door een ongeval voor altijd invalide blijft, ontvangt hij/zij een percentage over het verzekerde bedrag.
  • Vaste verzekerde bedragen bij overlijden en blijvende invaliditeit of verzekerde bedragen op basis van het jaarloon van de werknemer worden verzekerd. 
  • Ongevallen op het werk, onderweg en zelfs ongevallen thuis worden verzekerd.
  • Wereldwijde dekking (voor zowel privé als zakelijke activiteiten).
  • Beschadiging van tanden. Beschadigen ten minste 2 tanden of kiezen als gevolg van een ongeval, dan worden de kosten vergoed van de tandheelkunde dan wel de tandtechnische behandeling.
  • Kosten van de plastische chirurgie wanneer de werknemer door een ongeval misvormd, mismaakt of ontsierd raakt. Er moet wel een redelijke kans op verbetering of herstel daarvan bestaan. De kosten van de plastische chirurgie wordt niet vergoed wanneer de kosten door een andere verzekering betaald worden of de kosten verhaald kunnen worden op een aansprakelijke derde.
  • Overlijden van de werknemer door een ongeval tijdens een verblijf in het buitenland. De kosten voor het terugbrengen van het lichaam wordt vergoed, wanneer deze kosten niet door een andere verzekering of voorziening worden vergoed.

Voor de volledige dekking en de maximale vergoedingen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden. Deze kunt u opvragen via één van onze adviseurs (0492 37 11 00 of via e-mail).

 

Aanvullende verzekering

Wanneer uw werknemer voor altijd invalide blijft door een ongeval, wordt er een percentage van het verzekerde bedrag betaald voor blijvende invaliditeit. De hoogte van het percentage, hangt af van hoe ernstig de invaliditeit is van de werknemer.

Tegen een premietoeslag kunt u het uitkeringspercentage voor blijvende invaliditeit verhogen. U kunt hierbij kiezen uit de verhoogde uitkeringstabel of de extra verhoogde uitkeringstabel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via tel. 0492 37 11 00 of e-mail.

 

Handig om te weten

Jaarloon

Het jaarloon is het bruto jaarloon dat uw werknemer heeft ontvangen in het jaar voor het ongeval. Er wordt uitgegaan van het heffingsloon.

Niet vermeld op de loonlijst

Heeft u mensen werkzaam die niet op de loonlijst staan? Ook die personen kunt u meeverzekeren op de collectieve ongevallenverzekering. Voor hen gelden vaste verzekerde bedragen voor overlijden en blijvende invaliditeit.

Vaststelling blijvende invaliditeit

De blijvende invaliditeit wordt vastgesteld op basis van een rapportage van medische en eventueel andere deskundigen die hiervoor worden aangewezen. De bepaling van het uitkeringspercentage gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van de laatste uitgave van de AMA (American Medical Association) en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en de Nederlandse Vereniging voor Orthopaedie.

Eén premiebetaler

Bij de collectie ongevallenverzekering is het van toepassing dat er één premiebetaler moet zijn. Dit kan de werkgever, de vereniging of de stichting zijn.

Uitzendkrachten/oproepkrachten

Ook kunnen uitzendkrachten en/of oproepkrachten voor tijdelijke periode meeverzekerd worden.

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen kunnen haar leden ook verzekeren met deze verzekering. Er wordt hier wel een beperkte dekking gehanteerd. Leden zijn alleen tijdens activiteiten van, voor of namens de vereniging en/of stichting verzekerd en tijdens de reis van en naar de locatie waar de activiteiten plaatsvinden. Bij deze beperkte dekking, worden ook andere tarieven gehanteerd.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga