Schadeverzekering voor werknemers

Voordelen van onze schadeverzekering voor werknemers

 

1. Aanvulling aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is niet altijd voldoende. De schadeverzekering voor werknemers is een aanvulling op de werkgeversaansprakelijkheid.

2. Schade voor werknemer

U bent met deze schadeverzekering verzekerd voor schade van een werknemer door een ongeluk die tijdens werktijd of een andere activiteit van het bedrijf gebeurt. Ook bent u verzekerd voor schade door een ongeluk tijdens woon-werkverkeer.

3. Keuze verzekerd bedrag

U kunt zelf bepalen voor welk bedrag u wilt verzekeren. Het verzekerde bedrag per gebeurtenis geldt voor alle verzekerden. Het eigen risico bedraagt voor schade €250 bij zaken en €1.000 bij een motorrijtuig.

Wat is er allemaal verzekerd?

 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens werktijd
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens activiteiten met het bedrijf. Denk hierbij aan bedrijfsuitjes, bedrijfsopleidingen en zakenreizen.
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens woon-werkverkeer.
 • Schade aan personen. Dit is de schade die is ontstaan door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, ook als zij hierdoor overlijden. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan personen.
 • Schade aan zaken. Dit is schade die is ontstaan door beschadiging of het verloren gaan van zaken van een verzekerd persoon. Ook gevolgschade is gedekt, de schade die voortkomt uit schade aan zaken.
 • Schade van een werknemer door ongelukken tijdens een zakenreis.
 • Alle personen die in dienst zijn en die een arbeidsovereenkomst hebben, maar ook: directeur-grootaandeelhouders, zelfstandigen zonder personeel die als werknemer gezien worden, oproepkrachten, vrijwilligers die aantoonbaar in de administratie voorkomen en ingeleende personen met wie verzekeringnemer geen arbeidsovereenkomst heeft zoals stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden.

Handig om te weten

Keuze verzekerde bedrag & eigen risico

U kiest zelf voor welk bedrag u wilt verzekeren:
 • €1.000.000,- maximaal per gebeurtenis (standaard)
 • €2.500.000,- maximaal per gebeurtenis (premietoeslag)
Het verzekerde bedrag geldt voor alle verzekerden samen. Het aantal gebeurtenissen is maximaal 3 per jaar.

U betaalt een eigen risico per schade:
 • €250 voor schade aan zaken. Dit bedrag wordt niet betaald als de werknemer ook personenschade heeft.
 • €1.000 voor schade aan een motorrijtuig
Het eigen risico geldt niet voor:
 • De vergoeding voor het verlies aan korting voor schadevrij rijden
 • Het eigen risico van een cascodekking

Standaard werelddekking

Met deze schadeverzekering voor werknemers zijn uw werknemers over de hele wereld verzekerd.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga