Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

 


Voordelen van onze werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WEGAM)

 

1. Werk met motorvoertuig

Heeft u werknemers die een motorvoertuig besturen of hiervan in- of opzittende zijn tijdens de uitvoering van hun werk? Als werkgever kunt u aansprakelijk zijn voor wanneer er met dat motorvoertuig een schade of een ongeval veroorzaakt wordt tijdens het uitvoeren van hun werk. Met deze WEGAM-verzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen hiervan.

2. Zaak- en letselschade

U bent met deze verzekering verzekerd  voor aansprakelijkheid voor zaak- of letselschade die uw werknemers oplopen als bestuurder, in- of opzittende van een motorvoertuig als gevolg van een ongeval.

3. Schade aan voertuig

U bent verzekerd voor de schade aan het motorrijtuig van de werknemer als dit voertuig niet ergens anders voor schade is verzekerd wanneer u als werkgever aansprakelijk bent voor deze schade. Wanneer het motorrijtuig wel ergens anders is verzekerd, dan wordt het verlies aan no-claimkorting tot maximaal 2 jaar vergoed met eventueel betaalde eigen risico van €1.000,- per gebeurtenis.

Wat is er allemaal verzekerd?

  • Een verzekerd bedrag van €2.500.000 per gebeurtenis. Per jaar dat u verzekerd bent, wordt er nooit meer dan 2 keer het verzekerde bedrag per gebeurtenis uitgekeerd.
  • Uw aansprakelijkheid als werkgever op grond van 7:658 BW.
  • Ontwikkelingen in jurisprudentie zijn meeverzekerd, de rechtspraak wordt gevolgd.
  • Schade aan het voertuig van de werknemer is verzekerd, als deze schade niet ergens anders is verzekerd. Dit geldt alleen wanneer u als werkgever aansprakelijk bent voor de schade aan het voertuig.
  • Verlies aan korting van schadevrije jaren als het voertuig ergens anders is verzekerd voor maximaal 2 jaar. Was er geen eigen risico? Dan wordt dit ook vergoed. Voorwaarde hiervan is dat er een politierapport moet zijn opgemaakt.
  • Stagiaires, zonder extra kosten, zijn ook verzekerd. Voor vrijwilligers geldt dat zij zonder extra kosten zijn meeverzekerd als zij geen groot deel van het personeelsbestand vormen.
keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga