Bedrijfsschade

Voordelen van onze bedrijfsschadeverzekering

1. Complete dekking

De bedrijfsschadeverzekering biedt een complete dekking voor gevolgschade door bedrijfsstilstand.

2. Reconstructie meeverzekerd

De reconstructiekosten van de administratie zijn standaard meeverzekerd.

3. Schade bij derden

Ook dekking voor bedrijfsschade door brand bij afnemer of leverancier.

 

Dit is er allemaal verzekerd

 • Een vergoeding voor de brutowinst die u misloopt als uw bedrijf door schade aan het gebouw, de inventaris of de goederen stil komt te liggen.
 • U ontvangt alleen een vergoeding als u ook de gebouwen en/of een inventaris/goederenverzekering heeft en de gebeurtenis onder één van die verzekeringen is gedekt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.
 • Daarnaast bent u ook verzekerd als de gehele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand is ontstaan door:
  - een storing in de levering van de elektriciteit, water of gas, die langer dan 6 uur achtereen duurt.
  - afzetten van een straat of toevoerweg te water op last van de overheid.
  - schade door onder andere brand bij een leverancier.
  - schade door andere brand bij een afnemer.
  - het niet kunnen incasseren van vorderingen als gevolg van het verloren gaan van de debiteurenadministratie.
 • Als u een winkel heeft, dan bent u ook verzekerd voor bedrijfsschade als de hele of gedeeltelijke bedrijfsstilstand is onstaan door:
  - schade als gevolg van brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag bij een naburig bedrijf of winkelcentrum.
  - gehele of gedeeltelijke sluiting van het winkelcentrum waarin de verzekerde winkel is gevestigd.
 • De vergoeding wordt betaald bij volgende kosten: bereddingskosten, expertisekosten en reconstructiekosten van de administratiebescheiden. Dit geldt to 10% van de verzekerde som met een maximum van €125.000,-
 • Er zijn nog meer gebeurtenissen die verzekerd worden. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs.

 

Verzekeringskaarten

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga