Machinebreuk

Voordelen van onze machinebreukverzekering

1. Maatwerkoplossingen

Veel bedrijven bezitten apparatuur specifiek voor wat zij doen. Er kan een maatwerkoplossing gemaakt worden voor essentiële apparatuur binnen uw bedrijf.

2. Reparatiekosten of dagwaarde

De schade afhandeling wordt gedaan op basis van reparatiekosten of bij totaalverlies op basis van de dagwaarde. Wanneer het mogelijk is de machine te laten repareren, dan worden de reparatiekosten vergoed. Bij het totaalverlies van de machine, dan wordt de dagwaarde van de machine vergoed met een minimum van 20% van de nieuwwaarde, of de vervangingswaarde wanneer deze lager is.

3. Aanvullende dekking

U kunt deze machinebreukverzekering aanvullen met de technische bedrijfsschadeverzekering. Dit is wanneer er gevolgschade plaatsvind van de stilstand van de verzekerde machine(s).

Wat is er allemaal verzekerd?

  • Plotselinge en onvoorzienbare materiële schade aan de verzekerde machines, installaties of apparatuur. Het maakt niet uit of dit is veroorzaakt door eigen schuld, een gebrek, eigen bederf of uit de aard en de natuur van de verzekerde macines, installaties of apparatuur zelf.
  • Diefstal van de verzekerde machines, installaties of apparatuur na braak aan het gebouw.
  • Schade aan de vast opgestelde machine-installaties in/op gebouwen/terreinen.
  • Geïntegreerde of te integreren systeem- en/of operating-programmateur van de verzekerde machines, installaties of apparatuur is ook meeverzekerd.
  • Boven het verzekerde bedrag worden ook de opruimingskosten vergoed tot een maximaal 10% van het verzekerde bedrag van de betreffende verzekerde machine, installatie of apparatuur.

Voor meer informatie over de machinebreukverzekering, kunt u terecht bij de voorwaarden machinebreukverzekering.

Wat kunt u nog meer verzekeren?

Technische bedrijfsschadeverzekering

Technische bedrijfsschadeverzekering

Als de verzekerde machine, installatie of apparatuur na een verzekerde schadeoorzaak niet meer functioneert, dan moet deze gerepareerd worden of vervangen. Dit kan tijd kosten. Als gevolg van het stilvallen van het (deel van het) bedrijf kan de bedrijfsschade behoorlijk oplopen. Met een bedrijfsschadeverzekering worden gedurende een bepaalde periode de bedrijfsschade en/of extra bedrijfskosten vergoed als er sprake is van een schade aan de verzekerde machines, installaties of apparatuur. Voorwaarde is wel dat deze schade verzekerd moet zijn volgens de machinebreukverzekering.

- extra informatie -

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga