Milieuschade

Voordelen van onze milieuschadeverzekering

1. Een directe verzekering

Het is onnodig om vooraf aan te geven wie er aansprakelijk is voor de schade. De schade wordt direct opgeruimd.

2. Saneringskosten

De kosten die gemaakt worden om de verontreiniging op de eigen (werk)locatie en bij de omliggende locaties op te ruimen zijn verzekerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door brand, blikseminslag of ontploffing.

3. Onderzoekskosten

Deze verzekering vergoedt naast de bedrijfsschade als gevolg van sanering, ook de volledige onderzoekskosten wanneer er onderzocht moet worden of de grond verontreinigd is.

Wat is er allemaal verzekerd?

  • Saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, ook bij anderen.
  • Onderzoekskosten.
  • Bereddings- en opruimingskosten.
  • Juridische bijstand wordt bij een concrete schade vergoed tot een gemaximeerd bedrag.
  • Zaaksschade die het gevolg is van de verontreiniging.
  • Kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn.
  • Schade en kosten als gevolg van de sanering.
  • Bedrijfsschade als gevolg van de sanering.
  • Kosten van het herbouwen van opstallen na saneringswerkzaamheden.

Voor het complete overzicht van de milieuschadeverzekering, kunt u terecht bij de voorwaarden milieuschadeverzekering.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga