Topcar

Voordelen van onze topcarverzekering

1. Reis- en vervoerskosten

Bij verlies van uw auto door diefstal, joy-riding of verduistering, wordt er een vergoeding van €50 per dag betaald voor reis- en vervoerskosten.

2. Audiovisuele apparatuur

Ook uw audiovisuele apparatuur is meeverzekerd tot €1.000,-

3. Gunstige niewwaarderegeling

De eerste twee jaar profiteert u van een gunstige nieuwwaarderegeling. De 3 daaropvolgende jaren heeft u een voordelige afschrijvingsregeling bij schade aan de auto tot 60 maanden oud.

Wat is er allemaal verzekerd?

WA

 • Schade aan derden.
 • Wegslepen/borging van de auto bij een ongeval.
 • Vervangend vervoer naar huis na een ongeval.
Voor meer informatie neemt u contact op met één van onze adviseurs.

WA + Volledig Casco

 • Schade aan derden.
 • Wegslepen/borging van de auto bij een ongeval.
 • Vervangend vervoer naar huis na een ongeval.
 • Brand, diefstal, ruitschade, schade door flinke storm of bliksem.
 • Schade ontstaan door andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals botsing, aanrijding, slippen, omslaan te water raken.
 • Schade door een ongeval veroorzaakt door slijtage, constructie-materiaalfouten of eigen gebrek.
 • Extra voorzieningen en accessoires tot €1.500,-
 • Kosten van berging, stallingskosten en bijdrage in averijgrosse.
Voor meer informatie neemt u contact op met één van onze adviseurs.

Lees voor meer informatie de Algemene voorwaarden topcar

Wat kunt u nog meer verzekeren?

Schadeverzekering inzittenden

De schadeverzekering inzittenden vergoedt de schade die inzittenden van uw topcar lijden. Denk hierbij aan de schade aan de gezondheid van de inzittenden en de gevolgen daarvan. Ook de schade aan de spullen van de inzittenden behoren hierbij. De schadeverzekering dekt echter geen schade aan de topcar zelf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Ongevallen inzittenden

Met deze ongevallenverzekering voor inzittenden wordt een vaste eenmalige uitkering verzekerd wanneer een inzittende overlijdt of blijvende invaliditeit overhoudt aan het ongeval met de topcar. De vergoeding is niet gerelateerd aan de werkelijke schade en het is afhankelijk wie er verantwoordelijk is voor het ongeval.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Motorrijtuigen rechtsbijstand

Deze aanvullende dekking betreft voornamelijk de juridische hulp wanneer het gaat om het onderhoud of het vervangen van de topcar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

- Extra informatie -

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga