Vrachtauto

Voordelen van onze vrachtautoverzekering

1. Dekking ongeacht het verzekerde bedrag

Ongeacht of het verzekerde bedrag voldoende is om bij een gedekte gebeurtenis de schade te vergoeden, bieden wij voor de vrachtauto en/of de aanhanger dekking voor:

 1. de kosten die de verzekerde in redelijkheid maakt voor:
  a. de berging en opruiming;
  b. de bewaking en stalling;
  c. het vervoer naar het dichtstbijzijnde herstelbedrijf waar de schade kan worden hersteld of beoordeeld;
  d. de noodzakelijke demontage om de kosten van het herstel te kunnen vaststellen;
  e. een eventuele noodreparatie om verder rijden mogelijk te maken;
 2. de bijdrage in averij-grosse die van de verzekerde wordt gevorderd;
 3. de schade aan of het verlies van de accessoires.

2. Werkrisico meeverzekeren

Het is mogelijk om de aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken mee te verzekeren. De schade moet dan veroorzaakt zijn door aan de vrachtauto verbonden laad-, los- of werkmaterieel.

3. Hoog verzekerd bedrag

WA is standaard verzekerd. Het verzekerde bedrag voor materiële schade is standaard maximaal €2.500.000. Voor letselschade is het standaard maximaal €5.600.000,-.

Wat is er allemaal verzekerd?

WA

Schade aan derden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Beperkt Casco

 • Schade aan derden.
 • Wegslepen/borging van de vrachtauto bij een ongeval.
 • Brand, diefstal, ruitschade, schade door flinke storm of bliksem.
 • Extra voorzieningen en accessoires tot €1.000.
 • Persoonlijke bezittingen van de chauffeur tot €500.
 • Kosten van berging, stallingskosten en bijdrage in averij grosse.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Volledig Casco

 • Schade aan derden.
 • Wegslepen/berging van de vrachtauto bij een ongeval.
 • Brand, diefstal, ruitschade, schade door flinke storm of bliksem.
 • Schade ontstaan door andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals botsing, aanrijding, slippen, omslaan te water raken.
 • Schade door een ongeval veroorzaakt door slijtage, constructie-materiaalfouten of eigen gebrek.
 • Extra voorzieningen en accessoires tot €1.000.
 • Persoonlijke bezittingen van de chauffeur tot €500.
 • Kosten van de berging, stallingskosten en bijdrage averij grosse.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Lees voor meer informatie de Algemene voorwaarden vrachtauto.

Wat kunt u nog meer verzekeren?

Hulpverlening

Noodzakelijke kosten van bewaking, bewerking en verover van de beschadigde vrachtauto zijn standaard verzekerd.

Ongevallenverzekering inzittenden

Met deze ongevallenverzekering voor inzittenden wordt een vaste eenmalige uitkering verzekerd wanneer een inzittende overlijdt of blijvende invaliditeit overhoudt aan het ongeval met de vrachtauto. De vergoeding is niet gerelateerd aan de werkelijke schade en het is afhankelijk wie er verantwoordelijk is voor het ongeval.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Motorrijtuigenrechtsbijstand

Deze aanvullende dekking betreft voornamelijk voor de juridische hulp wanneer het gaat om de onderhoud of het vervangen van de vrachtauto.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Wanneer er met de vrachtatuo minder dan 20 keer per jaar gevaarlijke stoffen vervoert, kunt u voor deze aanvullende verzekering kiezen. Schade ontstaan door de gevaarlijke stoffen, waar u aansprakelijk voor bent, is dan gedekt tot een maximum van €10.000.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden samen. Dekking voor gevaarlijke stoffen kan pas afgegeven worden na overleg. Vervoer van chemicaliën of gas in alle denkbare vormen en het vervoer van springstoffen worden niet gedekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Goederen van de chauffeur

Zaken die zich in de cabine van de vrachtauto bevinden, worden met deze aanvullende dekking verzekerd. Uitzonderingen hierop zijn geld, cheques, creditcards en sieraden.

Werkrisico

Met deze aanvullende dekking wordt de aansprakelijkheid voro schade aan personen en zaken die veroorzaakt wordt door materiaal dat vast zit aan uw vrachtauto. Het kan hier gaan om laad-, los- of werkmateriaal. De basispremie voor Werkrisico geldt alleen voor de op en/of aan het motorvoertuig gemonteerde kleine laad en/of loswerktuigen tot maximaal €50.000.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Aanhanger Casco

Met deze aanvullende dekking worden schade aan of het verlies van een aanhangwagen verzekerd. Wanneer u kiest voor Beperkt Casco vallen bijvoorbeeld diefstal, stormschade, overstroming en brand. Bij een Volledige Cascodekking bent u ook tegen andere onvoorziene gebeurtenissen zoals botsingen, aanrijding, slippen of een ongeval door slijtage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

 

- Extra informatie -

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga