Container & trailer

Voordelen van onze container- en trailerverzekering

1. Huur of eigendom

De container- en trailerverzekering betreft zowel de containers en trailers die u in eigendom heeft, maar ook die u gehuurd heeft.

2. Beperkte of standaard dekking

U kunt voor containers en trailers die van uw eigendom zijn, kiezen uit een casco beperkt dekking of de uitgebreidere casco standaard dekking.

3. Geldig in heel Europa

In heel Europa is uw container of trailer verzekerd voor gebeurtenissen. Het maakt niet uit of u nu voor casco beperkt of casco standaard dekking kiest.

Voor wie is de verzekering?

 •  Voor professionele transportondernemingen die:
  - Containers, wisselbakken, trailers, opleggers, tanks en dergelijk materieel van derden vervoeren of gebruiken of eigenaar zijn van eerdergenoemde.
 • Eigenaren van kleinere aanhangwagens, zoals paardentrailers, boottrailers en andere soortgelijke aanhangwagens.

Wat is er allemaal verzekerd?

Casco Beperkt

 • Brand, ontploffing.
 • Blikseminslag.
 • Diefstal, vermissing en verduistering
 • Storm.
 • Geldig in heel Europa.

Casco Standaard

 • Een van buiten aankomend onheil.
 • Brand, ontploffing, botsen, aanraken, stoten, slippen, omslaan of te water of van de weg raken als gevolg van enig gebrek of eigen bederf.
 • Geldig in heel Europa.

Bij beide dekkingen

 • Kosten ter voorkoming of vermindering van een verzekerde schade.
 • Kosten van de ten gevolge van een verzekerde schade noodzakelijke bewaking of vervoer van de container of trailer naar de dichtst bijgelegen herstelplaats.
 • Kosten van opruiming als gevolg van een verzekerde schade, als u hiertoe wordt verplicht.
 • Bijdrage in averij grosse.


- extra informatie -

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga