Goederentransport

Voordelen van onze goederentransportverzekering

1. Uitgebreide bescherming


Met deze goederentransportverzekering kiest u zelf welke dekking het beste bij u past en op welke manier u uw goederen wilt beschermen tijdens vervoer. Er zijn twee dekkingsmogelijkheden: Beperkte dekking en Uitgebreide dekking.

2. Opruimingskosten verzekerd


Opruimingskosten zijn standaard meeverzekerd, wanneer u schade heeft aan uw lading of verpakking van de goederen. Er wordt voor maximaal €12.500 aan opruimingskosten vergoed.

3. Verschillende aanvullende dekkingen

U kunt uit verschillende aanvullende dekkingen kiezen. Op deze manier is het mogelijk om deze verzekering volledig aan uw situatie aan te passen.


Voor wie is de goederentransportverzekering?

Deze goederentransportverzekering is voor iedere onderneming die zaken door derden laat vervoeren, over land, zee en/of via de lucht. Bijvoorbeeld voor bedrijven die goederen importeren of exporteren en voor producenten van goederen. Met deze verzekering wordt het eigen vermogen beschermd in geval van schade aan de vervoerde zaken tijdens het transport.


Wat is er allemaal verzekerd?

  • Goederendekking Beperkt
    Een basisdekking voor schade door brand en ontploffing, ongelukken met transportmiddel, vallen tijdens laden en lossen en diefstal, vermissing en zoekraken. Voor meer informatie over deze dekking, leest u in de voorwaarden goederendekking Beperkt.
  • Goederendekking Uitgebreid
    Een complete dekking voor alle verliezen en materiële schade aan de lading en verpakking. Opruimingskosten zijn tot €12.500 standaard meeverzekerd. Voor meer informatie over deze dekking, leest u in de voorwaarden goederendekking Uitgebreid.
  • Bederfelijke goederen
    Bedoeld voor vervoer van bederfelijke goederen zoals vlees, groenten en bloemen. Gedekt is schade ontstaan aan de goederen door bijvoorbeeld een defectie koelinstallatie tijdens zeetransport (tenminste 48 uur geen koeling). Voor meer informatie over deze dekking, leest u in de voorwaarden bederfelijke goederen.


Aanvullende dekkingen

Oorlogs- en stakersrisico

Met deze dekking zijn de goederen aan boord van vliegtuigen en schepen verzekerd tegen oorlogshandelingen. Met het stakersrisico is materiële schade aan uw goederen verzekerd, wanneer dit veroorzaakt wordt door een staking, oproer en relletjes tot op de plaats van bestemming.

Meerdere waarde

Wanneer de verkoper uw goederen volgens de leveringsvoorwaarden verzekert, dan verzekert hij niet altijd de volledige waarde, maar bijvoorbeeld alleen de factuurwaarde. Dat wil zeggen dat uw winst of kosten niet meeverzekerd zijn. Deze winst of kosten worden door de meerdere waarde verzekering toch verzekerd.

Verschil in condities

Wanneer een verkoper uw goederen volgens leveringsvoorwaarden verzekert, dan zal hij niet snel kiezen voor de meest uitgebreide voorwaarden.
U kunt een verschil in condities verzekering afsluiten op ''All Risks'' voorwaarden. Dit betekent dat de verzekering de schades dekt die wel op een ''All Risks''-polis zijn verzekerd, maar niet op de door de verkoper afgesloten polis met beperkte dekking.

Overnameverzekering

Bij een overnameverzekering heeft de verkoper een verzekering afgesloten volgens de leveringsvoorwaarden. Deze verzekering kan beperkte voorwaarden hebben. Bij een overnameverzekering kunt u ''All Risks'' voorwaarden afsluiten. De polis wordt dan overgenomen van de verkoper, en kunt u schade dan direct op de overnamepolis claimen.

Seller's interest

Seller's interest is het belang dat u als verkoper heeft, wanneer uw verkochte zaken die niet voor uw risico zijn, niet of beschadigd aankomen en daardoor de koper weigert de koopsom te betalen of zijn verplichtingen voor averij-grosse of andere kosten niet nakomt.
Met een Seller's interest verzekering zijn deze kosten verzekerd.


Handig om te weten

Regelmatig wordt aangegeven dat een transport- of goederenverzekering onnodig is, omdat de vervoerder ook verzekerd is. Vaak komt het voor dat die alleen een aansprakelijkheidsverzekering betreft, en zijn dan niet altijd en niet volledig aansprakelijk voor de ontstane schade. Het kan dus zijn dat uw vervoerde zaken lang niet altijd worden vergoed. Met het bedrag dat u eventueel ontvangt door de aansprakelijkheidsverzekering, is meestal niet voldoende om de schade te compenseren. Dit is de reden waarom een goederentransportverzekering toch nodig kan zijn.

Verzekeringskaarten

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga