Werk & landbouwmaterieel

Voordelen van onze werk- en landbouwmaterieelverzekering

 

1. Uitgebreide dekking

De cascoverzekering heeft een uitgebreide dekking. Brand, diefstal en alle van buitenaf komende onheilen zijn verzekerd. Zelfs het eigen gebrek is verzekerbaar.

2. Aansprakelijkheid gedekt

Het is ook mogelijk om alleen aansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat hier bijvoorbeeld om als u met één van uw machines schade veroorzaakt bij een ander.

3. Schade aan eigendommen

Wanneer u kiest voor de uitgebreide aansprakelijkheidsdekking, is schade aan uw eigen zaken tot een maximum van €125.000 meeverzekerd.

Voor welke machines geldt deze verzekering?

 • Graafmachines
 • Pallettrucks
 • Grasmaaimachines
 • Laadkranen
 • Veegmachines
 • Vorkheftrucks
 • Materieel van Agrarische bedrijven (uitsluitend gebruik voor eigen bedrijf)
 • Oldtimers (materieel minimaal 25 jaar oud)

Wat is er allemaal verzekerd?

De werk- en landbouwmaterieelverzekering dekt zowel de schade aan het object zelf als de aansprakelijkheid voor schade die door het verzekerde object aan derden wordt toegebracht.

Aansprakelijk Beperkt

De dekking Aansprakelijkheid Beperkt dekt de schade aan personen en goederen en de gevolgen van die schade veroorzaakt door een niet WAM-plichtig object tot een maximaal bedrag per gebeurtenis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Aansprakelijkheid Uitgebreid

De volledige WAM-aansprakelijkheidsdekking. De verzekerde som is standaard €1.000.000,-.
Is de WAM van toepassing, dan:
 • Is schade als gevolg van aansprakelijkheid aan zaken verzekerd tot €2.500.000,-.
 • Is schade als gevolg van aansprakelijkheid aan personen verzekerd tot maximaal €5.600.000,-.
De aansprakelijkheidsdekking is uitgebreid met een secundaire dekking voor zaken aan eigen zaken. De verzekerde som voor schade aan eigen zaken is maximaal €125.000,- per gebeurtenis. Er geldt een eigen risico voor deze dekking van €500,- per gebeurtenis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Casco brand, diefstal en storm

Dekking waarbij schade uitsluitend wordt vergoed als die het gevolg is van brand of ontploffing, blikseminslag, diefstal of vermissing en storm.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Casco standaard

Casco standaard biedt dekking voor:
 • Alle van buiten komende onheilen.
 • Brand, ontploffing, botsing, slippen, omslaan of van de weg raken als gevolg van een eigen gebrek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

Casco Uitgebreid

Uitgebreide dekking bestaande uit alle van buiten komende onheilen dekking en een eigengebreksdekking voor de eerste 5 levensjaren van het object.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.

 

- extra informatie -

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga