Heeft u een vraag 0492 371100

InboedelmeterStap 1: Gegevens verzekeringsnemer

man vrouw

x € 1.004 = geschatte waarde inboedel

2. Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)

Heeft u meer dan €12.000,- aan audiovisuele- en computerapparatuur?

Heeft u meer dan €6.000,- aan lijfsieraden?

Heeft u meer dan €15.000,- aan bijzondere bezittingen?

Is het huurderbelang meer dan €6.000,- ?

3. Ondertekening

De inboedelmeter is door mij naar waarheid ingevuld. Ik verzoek u de geschatte waarde als verzekerde som in de polis op te nemen en maak gebruik van de garantie tegen onderverzekering.