Nieuwsarchief

Vanaf vandaag kunt u uw schade weer melden via onze online schadeformulieren. Deze zijn tevens vernieuwd, zodat het melden van schade nog gemakkelijker is geworden.

Vanwege een technisch probleem kunt u tijdelijk geen gebruik maken van ons online schadeformulier. Onze excuses voor het ongemak, we doen ons uiterste best dit probleem z.s.m. te verhelpen. 

Tot die tijd kunt u uw schade melden via onze app (download voor Apple of Android), het papieren schadeformulier (pdf) of bel met onze afdeling schade (0492 37 11 00). Een van onze medewerkers begeleidt u dan tijdens de afwikkeling.

Iedere automobilist kent de groene kaart als internationaal verzekeringsbewijs. Maar over nut en noodzaak tasten veel mensen in het duister. Moet je hem altijd meenemen en wat heb je eraan bij pech en ongevallen? Jelle Smits van het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars geeft uitleg. Over één ding is geen enkele discussie mogelijk, zegt hij: “De groene kaart heeft zijn naam niet voor niets: die moet dus écht groen zijn.”

Wat kost een bezoek aan de specialist eigenlijk? En hoeveel betaalt u voor een operatie aan neus- of keelamandelen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert uitgangspunten voor de berekening van het financiële nadeel bij vervroegde aflossing van de hypotheek. Huizenbezitters krijgen hierdoor duidelijkheid over hoe de vergoeding - voorheen boeterente genoemd - tot stand kan komen. Uit onderzoek van de AFM naar de huidige rekenmethoden is gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen aanbieders.

Leidraad ‘Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek’

Veel huizenbezitters overwegen vanwege de lage rentestand vervroegd af te lossen op hun hypotheek, of over te sluiten. Soms moet hiervoor een vergoeding worden betaald. Deze vergoeding mag sinds 14 juli 2016 - met de inwerkingtreding van nieuwe Europese regelgeving (MCD) - niet groter zijn dan het financiële nadeel dat aanbieders daardoor hebben. Ook moeten aanbieders hun klanten duidelijk uitleggen hoe de vergoeding is berekend. Vanwege de nieuwe regelgeving onderzocht de AFM de wijze waarop aanbieders de vergoeding voor vervroegde aflossing berekenen. Hierbij kwam de AFM verschillende rekenmethoden tegen. In de leidraad formuleert de AFM voor aanbieders 4 uitgangspunten om duidelijk te maken op welke wijze voldaan kan worden aan de nieuwe regels.

Stappenplan

Om huizenbezitters te helpen duidelijkheid te krijgen over hoe de vergoeding berekend kan worden, heeft de AFM een stappenplan en een checklist opgesteld. Hierin wordt de berekeningswijze in de praktijk stap voor stap toegelicht, en kunnen huizenbezitters lezen waar ze op kunnen letten.

Omdat de nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 gelden, verwacht de AFM dat aanbieders de vergoedingen die door huizenbezitters sindsdien zijn betaald, opnieuw berekenen. Als blijkt dat de klant een te hoge vergoeding heeft betaald, moet het verschil worden terugbetaald. De uitgangspunten zijn niet van toepassing op vergoedingen die zijn betaald voor 14 juli 2016.

De AFM gaat erop toezien dat aanbieders zich houden de regels.

Bron: AFM

Expres crash

AMSTERDAM - Duizenden aanrijdingen per jaar worden mogelijk expres veroorzaakt door automobilisten om verzekeringsgeld op te strijken. Vaak gebeurt dat met voertuigen waar al schade aan zit.

 autoschade

In dit artikel worden de oorzaken van de premiestijging voor autoverzekeringen en het gewijzigde systeem voor schadevrije jaren dat vorig jaar is ingegaan geanalyseerd.

20170112Ongeluk2

Het afgelopen weekeinde maakten flink wat auto’s een schuiver door ijzel en sneeuw. Ook komend weekeinde wordt winterweer verwacht. Wie draait op voor de schade?

Om informatie over verzekeringen begrijpelijker, makkelijker vindbaar en beter vergelijkbaar te maken, heeft het Verbond van Verzekeraars de Verzekeringskaart geïntroduceerd. Uit webanalyse blijkt dat de Verzekeringskaarten inmiddels al door bijna 40.000 unieke bezoekers zijn geraadpleegd. Om te testen of de Verzekeringskaart het gewenste effect heeft op consumenten, heeft het Verbond onderzoek laten uitvoeren waarbij consumenten Verzekeringskaarten geraadpleegd hebben.

20161019DoorverwijzingHuisarts2Patiënten zijn onvoldoende op de hoogte van de financiële gevolgen bij een doorverwijzing van de huisarts, die een kleine behandeling niet zelf kan uitvoeren. Huisartsbehandelingen vallen niet onder het eigen risico en kosten de patiënt daarom geen extra geld. Neemt een specialist de behandeling over, dan betaalt de patiënt de kosten wel uit het eigen risico. Het verschil per behandeling kan oplopen tot vele honderden euro’s. Niet elke huisarts kan dezelfde kleine behandelingen uitvoeren. Als hij aangeeft te willen doorverwijzen, is het voor de patiënt vaak onduidelijk of hij keus heeft tussen een andere huisarts of een specialist. Die onduidelijkheid komt veel patiënten duur te staan.

keurmerk register
keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga

Social media

  • icon-facebook

Van Helvoort

Afdrukken