Arbeidsongeschiktheid

 


Waarom een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Zoals u wellicht wel weet bent u als zelfstandig ondernemer niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid wanneer u zelf geen regeling treft. Tot 1 augustus 2004 bestond er een overheidsregeling, de Waz. Deze is echter afgeschaft omdat de Waz-premie die aan de Belastingdienst moest worden afgedragen erg hoog was in verhouding tot de uitkeringshoogte.

Bent u dus: directeur-grootaandeelhouder, vrije beroepsbeoefenaar, zelfstandige zonder personeel (ZZP-er), freelancer, of eigenaar van een eenmanszaak of VOF, en raakt u arbeidsongeschikt terwijl u niet verzekerd bent, dan zult u moeten terugvallen op uw reserves, het inkomen van een eventuele partner of de bijstand.

U komt alleen voor de bijstand in aanmerking wanneer u geen vermogen bezit. Hebt u wel vermogen en raakt u langdurig arbeidsongeschikt, dan zult u daarop eerst moeten interen voordat u aanspraak op de bijstand kunt doen. Dat geldt eventueel ook voor de door u in eigen beheer opgebouwde pensioenreserve (oudedagsreserve) of de overwaarde van uw huis.

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor uw financiële gezondheid. En dat is meestal ook weer niet bevorderlijk voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid!

Hebt u wel een AOV afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u na een (door u zelf te bepalen) wachttijd een uitkering met een hoogte die afhankelijk is van het bedrag dat u heeft verzekerd en de mate van arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast zal de verzekeraar u ook actief begeleiden om weer aan het werk te komen. Niet alleen omdat ze u zo aardig vinden, maar natuurlijk ook om de kosten te beperken die uw arbeidsongeschiktheid voor de verzekeringsmaatschappij met zich meebrengt.

Afhankelijk van hoe u uw AOV heeft afgesloten (zie het item arbeidsongeschiktheidscriterium, kan dit overigens wel betekenen dat u andere werkzaamheden gaat verrichten dan voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid.

Overigens hoeft het re-integratie traject zeker geen onaangenaam karakter te hebben. De ervaring leert dat het weer hebben van deeltijd werk enorm stimulerend is en vaak ook verbetering geeft op lichamelijk of psychisch vlak. Dat geldt helemaal voor zelfstandigen. Uiteindelijk bent u geen ondernemer geworden om de rest van uw leven op een uitkering achter de geraniums te gaan zitten!

 

Advies en premie

Wilt u meer informatie over de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of heeft u behoefte aan advies?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs via 0492 37 11 00 of info@van-helvoortbv.nl.

 

Extra informatie

De cijfers

Ongeveer 50% van de zelfstandig ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten tegen de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 ondernemers (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Wat dekt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV dekt het eventueel wegvallen van het eigen inkomen. Op wat voor manier je arbeidsongeschikt raakt, is in principe niet relevant. De AOV is geen standaardpakket: er zijn vele opties mogelijk die het soms erg complex maken. Een aantal mogelijkheden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Verzekerd bedrag

Het percentage van het huidige inkomen dat je wilt ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. 80 procent is gangbaar;

Eigen risico

Hoeveel tijd gaat er overheen, voordat de AOV begint met uitkeren? Meestal kiezen ondernemers voor een eigen risicoperiode van één of twee maanden, om ‘kleine ziektes’ uit te sluiten en de AOV-premie te verlagen;

Looptijd

Gangbaar is tot de pensioengerechtigde leeftijd;

Uitkeringsdrempel

Heel hard gezegd: hoe arbeidsongeschikt moet je zijn voordat de verzekering uitkeert? 25% is de norm. Voor een uitkering moet je officieel arbeidsongeschikt verklaard worden;

Stijging verzekerd inkomen

Bijvoorbeeld correctie voor inflatie;

Verzekeren voor beroepsarbeidsongeschiktheid

Doe je dit niet, dan moet je al het werk aannemen dat je nog wel kan doen. Vooral verzekeren voor beroepsarbeidsongeschiktheid is belangrijk om over na te denken. Je kunt ervoor kiezen dit niet op te nemen in de verzekering, en dat resulteert in een lagere premie, maar in hoeverre ben je bereid om ander werk te doen als je je huidige beroep niet meer kunt uitoefenen? Voor het afsluiten van een zo complexe en belangrijke verzekering als de AOV is het verstandig om contact op te nemen met een adviseur die je kan assisteren, zodat je niet voor verassingen komt te staan, mocht de dag ooit komen dat je niet meer kan werken.

Spoed buiten kantoortijden?

Bij SPOED buiten kantoortijden kunt u bellen naar 06 - 475 641 29. U krijgt dan één van onze medewerkers van de afdeling schade aan de lijn die u zal helpen/begeleiden.

Wijzigingen doorgeven

Geef wijzigingen die van belang zijn altijd zo spoedig mogelijk aan ons door. Deze wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op uw verzekeringen en de premie die u betaalt. In de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering staat precies welke wijzigingen u aan ons door moet geven. Vul hier ons wijzigingsformulier in om direct uw wijziging(en) door te geven.

Voorwaarden en brochures

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga