Zorgverzekering

 


Bereken uw premie via ons bij CZ

Bereken hier snel uw premie via Van Helvoort bij CZ en sluit uw verzekering eventueel meteen af.

  

Voordelen van onze zorgverzekeringen bij CZ

  • Scherpe premies voor basis- en aanvullende verzekeringen
  • Begeleiding, van advies tot declaraties
  • Met “Mijn CZ” heeft u direct inzicht in vergoedingen en eigen risico
  • Gespreid betalen van het verplicht eigen risico is mogelijk

  

Wat voor soort zorgverzekering kiest u?

U kunt elk jaar in november en december een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Ook voor het jaar 2022. Voor de zorgverzekering 2022 heeft u de keuze om alleen een basisverzekering te nemen, maar u kunt uw verzekering ook uitbreiden met een aanvullende zorgverzekering en/of een tandartsverzekering. Het basispakket wordt elk jaar bepaald door de overheid, hierdoor verschilt het pakket per jaar.

Waarvoor u kiest, kunnen wij niet voor u beslissen. Wel kunnen wij u uitleggen wat de aanvullende verzekeringen vergoeden en wat juist niet. Hierdoor kunt u zelf een weloverwogen keuze maken. U kunt hier het pakketoverzicht voor individuele verzekeringen bij CZ bekijken. Hierbij treft u ook een overzicht van de vergoedingen per pakket aan. Wilt u liever uitleg van een van onze zorgadviseurs? Bel dan naar 0492 37 11 00.

  

Collectieve zorgverzekering

Komt u in aanmerking voor een collectieve verzekering? Bekijk dan hier het pakketoverzicht voor collectieve verzekeringen bij CZ. Ook hierbij treft u een overzicht van de vergoedingen per pakket aan.

Wilt u een collectieve verzekering via ons afsluiten? Klik dan hier en vul uw gegevens inclusief het collectiviteitsnummer van uw werkgever in. Weet u niet wat uw collectiviteitsnummer is? Neem dan even contact op met één van onze zorgadviseurs via 0492 37 11 00.

  

Eigen risico 2023

Het verplicht eigen risico van de basisverzekering blijft dit jaar gelijk aan 2022. Hierdoor moet u de eerste €385,- aan zorg, die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, zelf betalen. U kunt kiezen voor een hoger eigen risico. In ruil hiervoor betaalt u een lagere premie. U betaalt nooit eigen risico voor zorg uit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering.

  

Wijzigingen zorgverzekering 2023

De overheid bepaalt jaarlijks wat er wijzigt in de basisverzekering van de zorgverzekering. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2023 zijn er enkele wijzigingen van het basispakket:

 

Korting collectieve zorgverzekering verdwijnt

Bijna 2 op de 3 Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering. Een belangrijk voordeel daarvan verdwijnt nu. Verzekeraars mogen vanaf 2023 geen korting meer geven op de basisverzekering. Op dit moment is dat nog maximaal 5%. Collectieve zorgverzekeringen blijven wel bestaan, maar mogen dan alleen nog korting geven op de aanvullende zorgverzekering.

 

Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd

De regeling over vergoeding van paramedische herstelzorg voor coronapatiënten zal een jaar doorlopen. De regeling zou aflopen op 1 augustus 2022, maar is verlengd tot 1 augustus 2023. Nieuw is de voorwaarde dat patiënten bereid zijn mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Deze regeling geldt voor patiënten die na hun herstel van COVID-19 ernstige klachten ervaren. Zij kunnen vanuit de basisverzekering vergoeding voor paramedische zorg krijgen. Denk daarbij aan fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek.

 

Vitamine D verdwijnt uit het basispakket

Per 1 januari 2023 verdwijnt de vergoeding van vitamine D via de zorgverzekering. Dit betekent dat iedereen nu zelf de kosten van vitamine D moet betalen. Alfacalcidol, calcitriol en dihydrotachysterol zijn vormen van vitamine D die wel vergoed blijven. Zij zijn geregistreerd voor andere aandoeningen dan een vitamine D-tekort.

 

Verandering screening ongeboren kind

De combinatietest, een bloedtest en nekplooimeting van het ongeboren kind, wordt niet langer vergoed. In plaats daarvan komt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij medische indicatie per 1 januari 2023 in het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico. Zonder medische indicatie kun je ook de test laten uitvoeren. Per 1 april 2023 verdwijnt de eigen bijdrage van €175.

 

Immunotherapie bij zeldzame kankervorm

Bij een zeldzame kankertumor van het type DMMR of MSI wordt het medicijn nivolumab toegediend in de vorm van immunotherapie. Dit was eerst niet verzekerd. Nu blijkt dat bij 40% van de gevallen dit effectief blijkt. Daarom is deze behandeling sinds juli 2022 toegevoegd aan de basisverzekering.

 

Extra informatie

Looptijd zorgverzekering

Eénmaal per jaar kunt u in november en december kiezen voor een andere zorgverzekering. Daarna blijft u het hele volgende jaar op de gekozen manier verzekerd en kunt u geen aanpassingen meer doen.

Voorwaarden en brochures

Europese Gezondheidskaart

De Europese gezondheidskaart heet officieel "European Health Insurance Card" (EHIC). Met deze kaart toont u aan dat u recht hebt op noodzakelijke medische zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland. U hoeft de kaart dan ook alleen in het buitenland bij u te hebben. De kaart geeft u niet het recht om naar het buitenland te reizen met als doel zorgverlening te verkrijgen.

Waar geldt deze kaart?

Als u deze kaart laat zien, kunt u binnen de Europese economische ruimte (Europese Unie, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en Zwitserland medische noodzakelijke zorg krijgen, zonder geld te hoeven voorschieten. Zorgverleners (bijvoorbeeld artsen en specialisten) in het buitenland weten dan dat hun rekening door de maatschappij in Nederland wordt betaald. Overigens kan het voorkomen dat andere zorgverleners (van buiten een ziekenhuis) de pas nog niet zullen accepteren. U zult dan zelf de rekening voor moeten schieten. U kunt dan later uw nota bij de maatschappij declareren.

De vergoeding

De vergoeding die u op basis van de EHIC ontvangt, is gebaseerd op Europese wetgeving en wordt bepaald volgens de maatstaven van de sociale ziektekostenverzekering die in het land geldt waar u de zorg krijgt. Bent u bijvoorbeeld in Frankrijk en heeft u daar zorg nodig? Dan vergoedt de maatschappij de zorg volgens de regels van de sociale ziektekostenverzekering in Frankrijk. Omdat de vergoeding is gebaseerd op de sociale ziektekostenverzekering van het land waar u de zorg krijgt, kan het voorkomen dat niet alle kosten worden vergoed of dat u in dat land een eigen bijdrage moet betalen.

Geen EHIC?

U bent niet verplicht om een EHIC bij u te hebben. Bent u om welke reden dan ook niet in het bezit van een EHIC, dan dient u de kosten van behandeling wel voor te schieten, maar kunt u later uw nota declareren bij uw Nederlandse ziektekostenverekeraar. De hoogte van de vergoeding wordt dan bepaald aan de hand van de dekking van de Nederlandse zorgverzekering. Ook dan kan het voorkomen dat de behandeling niet volledig wordt vergoed omdat een deel van de behandeling bijvoorbeeld niet onder de zorgverzekering valt.

Ziekenhuisopname in het buitenland

Mocht er sprake zijn van een ziekenhuisopname dan kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Wij adviseren u in dat geval altijd contact op te nemen met de Nederlandse ziektekostenverzekeraar.

EHIC aanvragen

U kunt de EHIC online aanvragen via www.ehic.nl. U heeft de kaart dan binnen 4 werkdagen in huis. De geldigheid van de kaart is afhankelijk van uw zorgverzekering. Aan het aanvragen van de EHIC zijn geen kosten verbonden!

EHIC in Australië

Nederlandse verzekerden hebben bij tijdelijk verblijf in Australië recht op spoedeisende medische zorg. Daarvoor wordt het formulier NL/A gebruikt. Van Australische kant is aangegeven dat de EHIC de voorkeur heeft. Daarom mag, vooruitlopend op een formele verdragswijziging, de EHIC al worden afgegeven voor Australië. Inmiddels afgegeven formulieren NL/A blijven ook geldig.

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga