Schade melden: uzelf of uw gezin

 


Schade melden voor uzelf of uw gezin?

Er zijn verschillende verzekeringen die van toepassing zijn op uzelf of uw gezin. Wilt u bij één van deze verzekeringen een claim indienen? Lees hieronder per verzekering hoe u dit kunt doen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Heeft u schade veroorzaakt aan één of meerdere eigendommen van een ander? Meld uw schade via:

Bij het melden van uw schade is het belangrijk om duidelijk te omschrijven wat er is gebeurd. Wanneer er niet genoeg ruimte is op het schadeformulier, kunt u altijd nog een aanvullende toelichting meesturen.

Doe geen toezeggingen naar anderen over vergoedingen. De uitspraken van rechters kunnen in sommige gevallen een andere uitkomst geven dan u in eerste instantie had verwacht.

In sommige gevallen is het mogelijk dat er meer informatie nodig is, bijvoorbeeld een uitgebreidere toelichting. In dit geval vragen wij u om meer informatie. Soms kan dat telefonisch, maar sommige documenten moeten per e-mail of post opgestuurd worden. Op het moment dat alle informatie binnen is, worden de stukken beoordeeld en wordt er gekeken of u aansprakelijk bent en eventueel wat de hoogte van de schade is.

Rechtsbijstandverzekering

Bent u verzekerd voor juridische bijstand en wilt u hier gebruik van maken?
Voor juridische bijstand werkt Van Helvoort samen met Volmacht DAS en ARAG. Meer informatie kunt u vinden op www.das.nl en www.arag.nl.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur of onze afdeling schade (0492 37 11 00).

Letsel in het verkeer

Heeft u een ongeval gehad waarbij u of een ander letsel heeft opgelopen? Vul dan het Europees schadeformulier (pdf) in. Dit kan het beste gedaan worden met de persoon met wie u het ongeluk heeft gehad. Geen formulier bij de hand? Noteer dan de volgende gegevens van de ander:
 • Naam
 • Adres
 • Kenteken
 • Verzekeraar van de andere persoon
Zijn er getuigen van het ongeluk? Noteer dan ook hun naam, adres en telefoonnummer. Stuur het ingevulde Europees schadeformulier zo snel mogelijk naar onze afdeling schade. Dit kan per post naar:
Van Helvoort RMIA BV
T.a.v. afdeling schade
Vliet 28
5422 VV Gemert
Of per e-mail naar: schade@van-helvoortbv.nl.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling schade (0492 37 11 00).

Nadat wij uw claim hebben ontvangen worden de stukken beoordeeld. Bij gebleken dekking / aansprakelijkheid nemen wij contact op met het slachtoffer en wordt de letselschade behandeld.

Ongevallenverzekering

Heeft u letsel opgelopen bij een ongeval? Of is de verzekerde overleden bij een ongeval? Dan allereerst veel sterkte. Wij begrijpen dat er veel op u afkomt.
Om een beroep te doen op uw ongevallenverzekering, kunt u het beste contact opnemen met één van onze medewerkers van de afdeling schade 0492 37 11 00 of schade@van-helvoortbv.nl). Wij helpen u zo goed mogelijk bij de afhandeling van uw claim.

 

Uitvaartverzekering

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Wij begrijpen dat er veel op u afkomt, daarom helpen wij u graag. Heeft u vragen of wilt u dat wij u helpen? Neem dan contact op met onze afdeling schade (0492 37 11 00).

Voordat er aanspraak op een uitvaartverzekering kan worden gedaan, moet het overlijden bij ons gemeld worden. Lees hieronder welke documenten wij nodig hebben voor het uitbetalingsverzoek aan de uitvaartverzekering:
 • Een akte van overlijden. Deze kan opgevraagd worden bij de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
 • Een kopie identiteitsbewijs van de begunstigde. De begunstigde is de persoon die het recht heeft het geld van de uitvaartverzekering te ontvangen.
 • Een ondertekend verzoek van de begunstigde met het rekeningnummer waarop de uitkering kan worden gestort. Dit mag geen spaarrekening zijn. U mag het verzoek ook inscannen en per e-mail versturen.
 • Een kopie van de bankpas of een bankafschrift van de betaalrekening waarop de uitkering moet worden gestort. De kopie mag u ook inscannen en per e-mail versturen.
 • In sommige gevallen een Verklaring van erfrecht. Een Verklaring van erfrecht is nodig om te weten wie de wettelijke erfgenamen zijn:
  - Als er geen echtgenoot of geregistreerde partner is en het gaat om een bedrag boven de 6000 euro.
  - Als de kinderen of wettelijke erfgenamen de begunstigden zijn of de begunstigde niet bekend is.

De documenten kunt u sturen naar:
Van Helvoort RMIA
Vliet 28
5422 VV Gemert
Of per e-mail naar: schade@van-helvoortbv.nl

In sommige gevallen hebben wij meer informatie nodig. Vaak kan dit telefonisch doorgegeven worden, maar sommige documenten dienen per e-mail of post verzonden te worden. Als alle informatie binnen is, worden uw stukken beoordeeld.

Overlijdensrisicoverzekering

U wilt een beroep doen op een overlijdensrisicoverzekering. Allereerst willen wij u condoleren met uw verlies. Wij begrijpen dat er in deze periode veel op u afkomt. Daarom helpen wij u graag met de administratieve afhandeling. Wij wensen u veel sterkte de komende tijd.

Om aanspraak te kunnen maken op de overlijdensrisicoverzekering moet eerst het overlijden gemeld worden. Om de overlijdensmelding te kunnen verwerken, hebben wij een aantal documenten nodig:
 • Akte van overlijden.
 • Een kopie identiteitsbewijs van de begunstigde. De begunstigde is de persoon die het recht heeft het geld van de overlijdensrisicoverzekering te ontvangen.
 • Verzoek van de begunstigde met het rekeningnummer waarop de uitkering kan worden gestort.
 • Kopie van de bankpas of een bankafschrift van de rekening waarop de uitkering moet worden gestort.
 • In sommige gevallen de Verklaring van erfrecht (als de overledene een testament heeft of geen wettelijk partner heeft en het totaal uit te keren bedrag hoger is dan 6000,- euro).
Als we alle documenten binnen hebben, dan beëindigen wij de verzekering en maken we de uitkering over op het door u aangegeven rekeningnummer.

Is de verzekering verpand?

Het kan zijn dat de verzekering verpand is en bijvoorbeeld gekoppeld is aan een hypotheek. Wij hebben voor uitkering van de verzekering dan een akkoord nodig van de geldverstrekker van de hypotheek. De geldverstrekker ontvangt dan de uitkering. De uitkering wordt gebruikt om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Dit kan per telefoon via 0492 37 11 00 of per e-mail.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met één van onze medewerkers van de afdeling schade:

Johan Heijmans
0492 37 11 67

Alex de Beer
0492 37 11 00

Debbie van Berlo
0492 37 11 71

Wendy van der Aa
0492 37 11 61

Sanne Wissema
0492 37 11 76

 

Spoed buiten kantoortijden?

Bij SPOED buiten kantoortijden kunt u bellen naar 06 475 641 29. U krijgt dan één van onze medewerkers van de afdeling schade aan de lijn. Hij/zij zal u helpen/begeleiden bij uw schade. 

keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga