Privacybeleid

 


Wij respecteren uw privacy

Als verzekeringstussenpersoon hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig, bijvoorbeeld uw geboortedatum, adres en maatschappelijke status. Wij vinden het belangrijk dat we uw privacy daarbij garanderen. Daarom houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze gedragscode zijn de algemene verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens uitgewerkt. De gedragscode is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars en bepaalt welke gegevens verzekeraars mogen verwerken en op welke manier ze dit moeten doen. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Van Helvoort RMIA levert financiële diensten aan hun klanten. Om dit goed te kunnen doen, hebben we bepaalde gegevens van u nodig. Het verschilt per situatie welke gegevens dat precies zijn.

Daarnaast hebben we uw persoonsgegevens nodig om aan wettelijke regelingen te voldoen en om fraude te voorkomen. Bovendien gebruiken we sommige van uw gegevens om u beter van dienst te zijn. Uiteraard gebruiken we dan alleen de gegevens die we echt nodig hebben.

Wij verzamelen ook bezoekersgegevens van mensen die onze website bezoeken. Dit doen we om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te vergroten.

 

Medische en strafrechtelijke gegevens

Medische en strafrechtelijke gegevens verwerken we extra zorgvuldig. Voor deze gegevens zijn er dan ook bijzondere regels. Hieronder ziet u een kort overzicht:

Soms hebben wij medische gegevens van u nodig. Dit is bijvoorbeeld zo bij persoonsverzekeringen, zoals een levensverzekering. Alleen een arts en de personen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, mogen deze gegevens verwerken. Wij vragen altijd uw toestemming voordat we uw medische gegevens opvragen.Soms hebben we medische gegevens van u nodig die niet onder de verantwoordelijkheid van een arts vallen. Deze gegevens hebben we bijvoorbeeld nodig om te beslissen over uw aanvraag voor een verzekering of om schade af te handelen. De personen die hier verantwoordelijk voor zijn, hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen uw gegevens dus niet zomaar met iemand bespreken.Als u een strafrechtelijk verleden heeft, dan stellen wij u hier misschien vragen over. Dit doen we alleen als het nodig is en als het minder dan acht jaar geleden is dat u met justitie in aanraking bent geweest.

 

Raadplegen databank Stichting CIS

Wij kunnen uw gegevens ook raadplegen of vastleggen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). De Stichting CIS is een stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen. Als wij moeten beslissen over uw aanvraag voor een verzekering, dan raadplegen wij uw gegevens soms bij de Stichting CIS.

De leden van Stichting CIS wisselen onderling gegevens uit. Zo hebben ze risico’s beter onder controle en kunnen ze fraude tegengaan. Hiervoor geldt het privacyreglement van de Stichting CIS.

 

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De taak van de AP is om te beoordelen of wij de Wet bescherming persoonsgegevens naleven. De AP neemt de meldingen die wij doen op in het openbaar register op de website. Deze meldingen hebben de meldingsnummers 1045076, 1100900, 1271657, 1285686, 1299316, 1299328, 1310522, 1360171, 1422301, 1464479 en 1528615 (cbpweb).

 

Inzage en correctie

Wij vinden het belangrijk om open te zijn naar onze klanten. Daarom is het voor u als klant mogelijk om informatie over uw persoonsgegevens te krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld opvragen welke gegevens over u wij geautomatiseerd verwerken of welke gegevens wij in een bestand opnemen. Als u dit wilt doen, dan stuurt u ons een brief met daarbij een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze brief stuurt u naar Vliet 28, 5422 VV Gemert. Wij sturen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. In sommige gevallen vragen we hier een vergoeding voor. Als u gegevens tegenkomt die niet kloppen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons doorgeven.

Vindt u dat wij in strijd met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen handelen? Stuur dan een brief naar Van Helvoort RMIA B.V., Vliet 28, 5422 VV Gemert.

keurmerk register
keurmerk adfiz
keurmerk rma
keurmerk nvga

Social media

  • icon-facebook

Van Helvoort

Afdrukken